Tổng quan ngành Thương mại điện tử

Đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ thương mại điện tử trên nền tảng dự án khởi nghiệp thật, là sự tổng hòa của 2 lĩnh vực CNTT và Quản trị, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, triển khai ứng dụng thương mại điện tử cùng các nghiệp vụ-giải pháp về thanh toán trực tuyến…

Thời gian đào tạo

2 năm

Số học kỳ

6 học kỳ

Thực nghiệp chuyên sâu

Trải nghiệm thực nghiệp chuyên sâu tại doanh nghiệp đồng hành, xuyên suốt mỗi học kỳ

Thông tin tuyển sinhngành Thương mại điện tử

Nội dung đào tạo ngành Thương mại điện tử