Tổng quan ngành quản trị Logictics

Ngành Quản trị Logistics trang bị cho sinh viên các kiến thức-kỹ năng liên quan đến chuỗi cung ứng vận chuyển trọn gói từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ hàng hóa với nhiều phương thức khác nhau như đường bộ, đường sắt và đường biển…

Thời gian đào tạo

2 năm

Số học kỳ

6 học kỳ

Thực nghiệp chuyên sâu

Trải nghiệm thực nghiệp chuyên sâu tại doanh nghiệp đồng hành, xuyên suốt mỗi học kỳ

Thông tin tuyển sinhngành quản trị Logistics

Nội dung đào tạo ngành quản trị Logictics