Tổng quan nghề sửa chữa máy tính

Nghề Sửa chữa máy tính và thiết bị văn phòng trang bị cho bạn một tay nghề để có thể sửa chữa mọi sự cố của máy PC - Laptop, thiết bị văn phòng và hệ thống mạng. Với khả năng chuyên môn đáp ứng đầy đủ nhu cầu về một nhân viên IT của doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn tự tin ứng tuyển và làm việc được ngay. Với tổ chức đào tạo học thực hành trên các đầu việc, tình huống thực tế để đảm bảo sau khi tốt nghiệp bạn có đủ kiến thức chuyên môn cũng như tay nghề đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Hoặc bạn cũng có khả năng tự kinh doanh riêng và làm chủ.

Thời gian đào tạo

7 - 10 tháng

Số đầu việc

Hơn 45 đầu việc

Thực nghiệp chuyên sâu

Trải nghiệm thực nghiệp chuyên sâu tại doanh nghiệp đồng hành (các gara, hãng khu vực miền Trung-Tây Nguyên)

Năng lực chuyên mônnghề sửa chữa máy tính

Khóa học nghề Sửa chữa chữa máy tính sẽ giúp cho bạn trở thành một Chuyên viên kỹ thuật giỏi tay nghề thật sự thông qua việc trang bị và hướng dẫn bạn cách thức để:

Nội dung đào tạo nghề sửa chữa máy tính

Work 1: Cài đặt máy tính

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng: Cài đặt được hệ điều hành Windows (7,8,8.1,10); cài đặt Driver và các phần mềm thông dụng; sử dụng thành thạo Norton Ghost, Acronis true image để sao lưu và phục hồi hệ thống..

Work 2: Lựa chọn thiết bị phần cứng máy tính

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng: Lựa chọn và cấu hình được bộ máy PC; tư vấn lựa chọn được laptop phù hợp; lắp ráp hoàn chỉnh bộ máy PC theo đúng quy chuẩn..

Work 3: Quản trị hệ điều hành Windows

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng: Sử dụng tốt các lệnh; sử dụng tốt Task Manager; thành thạo quản trị tài khoản người dùng, phân quyền truy cập; sử dụng tốt các tính năng bảo mật dữ liệu trong Windows; sử dụng tốt GPO để bảo mật tài khoản người dùng, quản trị hệ thống; thành thạo cấu hình, gửi, nhận mail, bảo mật dữ liệu trước virus..

Work 4: Triển khai và quản trị mạng doanh nghiệp

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng: Khả năng khảo sát và vẽ mô hình mạng thực tế của doanh nghiệp; khả năng thi công hệ thống cáp mạng; thiết lập địa chỉ IP cho hệ thống; tổ chức lưu trữ, quản trị tài nguyên trong hệ thống mạng; cấu hình Router và chia sẽ internet trong hệ thống; sử dụng tốt các tính năng bảo mật được tích hợp trong Wifi Router

Work 5: Chẩn đoán và xử lý sự cố

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng: Chẩn đoán và xử lý được sự cố quá trình POST; thành thạo sao lưu và phục hồi; cứu dữ liệu; tháo, lắp laptop theo quy chuẩn; chẩn đoán và thay thế được linh kiện Laptop; vệ sinh phần cứng laptop..

Work 6: Chuyên đề máy in

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng: Phân biệt và lựa chọn máy in phù hợp với nhu cầu sử dụng; thành thảo đỗ mực máy in Laser; chẩn đoán và xử lý được các sự cố thường gặp về máy in Laser; biết đỗ mực máy in màu, chẩn đoán và xử lý được các sự cố thông dụng trong in ấn..

Work 7: Chuyên đề camera

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng: Lựa chọn Camera phù hợp với nhu cầu sử dụng; biết khảo sát và lắp đặt được hệ thống Camera; biết cài đặt và cấu hình camera; giám sát và trích xuất được hình ảnh từ Camera; xử lý được các sự cố thông dụng của hệ thống Camera