Tổng quan nghề sơn đồng ô tô

Hơn 50% số học viên đang theo học tại trường là những người làm ở các lĩnh vực khác và quyết định chuyển sang lĩnh vực ô tô, điều đó cho thấy một xu hướng dịch chuyển mạnh đang diễn ra, và cũng nói lên sức nóng của nghề ô tô. Thiếu, thiếu thiếu và thiếu là câu than vãn của nhiều nhiều Giám đốc xưởng, giám đốc garage về tình trạng tìm đỏ con mắt mới ra được thợ ô tô, hãy học nghề này ngay hôm nay để đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội, để làm nghề và sau đó lập nghiệp.

Thời gian đào tạo

6 - 10 tháng

Số đầu việc

Hơn 38 đầu việc

Thực nghiệp chuyên sâu

Trải nghiệm thực nghiệp chuyên sâu tại doanh nghiệp đồng hành (các gara, hãng khu vực miền Trung-Tây Nguyên)

Năng lực chuyên mônnghề sơn đồng ô tô

Khóa học nghề Kỹ thuật sơn đồng tập trung vào nhóm nghề liên quan đến ngoại thất và thẩm mỹ ô tô, học viên được rèn luyện các kỹ năng sửa chữa thân vỏ, sơn ô tô với các khả năng chuyên môn:

Nội dung đào tạo nghề sơn đồng ô tô

Work 1: Nhập môn nghề sơn

Đào tạo học viên các kiến thức về an toàn lao động, sức khỏe, cách sử dụng, vận hành dụng cụ, các kỹ năng pha màu ban đầu.

Phương pháp đào tạo: Case study, mô tả thành các đầu việc cụ thể, hướng dẫn và kèm cặp để học viên thực hiện tốt các yêu cầu từng đầu việc.

Work 2: Kỹ thuật cơ khí – khò – hàn – mài – cắt kim loại

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các trang thiết bị đồ nghề về hàn gò và cách sử dụng đồ nghề; sử dụng phương pháp cách hàn điện, hàn oxy gió đá, mài tôn, hút móp tôn...

Work 3: Kỹ thuật màu sắc-pha sơn và thực hành sơn

Work này với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng

- Về màu sắc, kỹ thuật pha hoàn chỉnh các loại màu, con mắt so màu…

- Kỹ thuật làm nền, bóc, mài, hạ mí sơn và thành thạo với tay sơn “cực dẻo” với các kỹ năng: Thực hành bóc sơn; mài hạ mí; bả matic mặt phẳng và mặt cong; phun sơn; che chắn. Thực hành trực tiếp trên ô tô và thực hành đánh bóng.

Work 4: Thực hành sơn thực tế

Work này mang tính chất phân tích với mục tiêu hướng dẫn cho học viên các kiến thức-kỹ năng

- Thực hành hoàn chỉnh theo các bước đã được đào tạo

- Thực hành sơn theo quy trình