Tổng quan ngành Kỹ thuật ô tô

Sự khác biệt lớn nhất của ngành Kỹ thuật ô tô tại @SPACE với các đơn vị khác là ở chỗ kết hợp với chuỗi các Gara, @SPACE chú trọng tay nghề kỹ thuật để tạo nên một Kỹ thuật viên cao cấp theo định hướng Chẩn đoán, xử lý sự cố và sửa chữa, giúp sinh viên ra trường có tay nghề tốt, dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm một công việc như ý.

Thời gian đào tạo

2 năm

Số học kỳ

6 học kỳ

Thực nghiệp chuyên sâu

Trải nghiệm thực nghiệp chuyên sâu tại doanh nghiệp đồng hành, xuyên suốt mỗi học kỳ

Thông tin tuyển sinhngành kỹ thuật ô tô

Nội dung đào tạo ngành kỹ thuật ô tô