Tổng quan ngành Dược sĩ

Với sự phát triển vượt bậc của CNTT, nhu cầu xã hội và đời sống của con người ngày càng được nâng cao, do đó sức khỏe cũng ngày càng được chú trọng nhiều hơn và ngành y tế luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của đời sống, kinh tế và xã hội. Ngành y tế sẽ mãi là nhóm ngành về sức khỏe hàng đầu mà đất nước hay xã hội nào cũng cần đến, trong đó đáng chú ý là ngành Dược..

Thời gian đào tạo

2.5 năm (7 học kỳ)

Bằng cấp

Cấp bằng Cao đẳng Quốc tế HCM; Chứng chỉ hành nghề dược (mở tiệm thuốc, bán thuốc)

Đội ngũ giảng viên

Giảng viên nòng cốt từ ĐHYD TPHCM trực tiếp giảng dạy

Thông tin tuyển sinhngành Dược sĩ

Nội dung đào tạo ngành Dược sĩ