Tổng quan ngành An ninh mạng

Nghề An ninh mạng có cơ hội việc làm rộng mở, trong hầu hết các ngành như năng lượng, hàng không, quốc phòng, ngân hàng, y tế, bất động sản, khách sạn, kinh doanh… Lương của chuyên viên an ninh mạng được xếp vào hạng cao nhất trong các ngành kỹ thuật. Ở @SPACE đào tạo kỹ sư an ninh mạng chuyên sâu về thiết kế-hoạch định-bảo vệ an toàn cho hệ thống mạng doanh nghiệp [thiết bị-phần mềm-web-dữ liệu]..

Thời gian đào tạo

2 năm

Số học kỳ

6 học kỳ

Thực nghiệp chuyên sâu

Trải nghiệm thực nghiệp chuyên sâu tại doanh nghiệp đồng hành, xuyên suốt mỗi học kỳ

Thông tin tuyển sinhngành An ninh mạng

Nội dung đào tạo ngành An ninh mạng